Vinkkejä lastentarhan valaistuksen suunnitteluun

Sopivatko Louis Poulsen -valaisimet lastentarhaan? Totta kai – ne ovat laatuvalaisimia, mitkä säilyttävät arvonsa ja mitkä luovat viihtyisyyttä ympärilleen silloinkin, kun ne ovat pois päältä. Louis Poulsenin valaisimissa on huomioitu se, mikä merkitys tasaisella ja laadukkaalla valolla on hyvinvointimme kannalta. Monikäyttöiset ja kestävät laatudesignvalaisimet sopivat yhtä hyvin työntekijöiden sosiaalitiloihin kuin lasten leikki- ja oleskelutiloihin – katso kaikki mallit täältä.

Miksi lastentarhan valaistukseen pitää panostaa?

Valo on ehdoton edellytys näkemiselle, sillä silmän toiminta perustuu valon määrään verkkokalvolla. Valo vaikuttaa ihmiseen kuitenkin myös monilla muilla tavoilla, joilla ei ole mitään tekemistä näkemien kanssa. Valon ei-visuaaliset vaikutukset liittyvät esimerkiksi ihmisen vuorokausirytmin, mielialan, ruokahalun ja vireystilan säätelyyn. Kehittyvässä iässä olevalle lapselle valo ja valon laatu ovat vieläkin tärkeämpiä kuin aikuiselle. Jotta pienen lapsen silmät kehittyvät normaalisti, tarvitaan joko päivänvaloa tai laadukasta keinovaloa. Samalla kun lapsen näkökyky kehittyy, kehittyvät myös visuaalinen havaintokyky sekä hienomotoriset taidot. Oppiminen tapahtuu näkö- ja tuntoaistin kautta, siksi valaistusta tulee tarkastella tältä kantilta. Valaistusratkaisujen kautta voidaan muun muassa herättää lapsen uteliaisuus, tehostaa lapsen oppimista sekä parantaa tämän hyvinvointia. Pienimmät lapset tarvitsevat suoraa valoa, mikä parantaa syvyysnäköä ja auttaa hahmottamaan kolmiulotteisia esineitä. 

Lastentarha

Lastentarhan sisätilojen valaistusta suunnitellessa tulee ottaa huomioon myös sisustuksen värit. Lastentarhassa käytetään usein paljon rohkeampia värejä kuin esimerkiksi normaalissa toimistoympäristössä, ja värejä saattaa olla paljon. Liian kirjava värimaailma sekä varsinkin huonosti suunnitellut valonlähteiden värilämpötilat voivat aiheuttaa lapsille tai henkilökunnalle epämiellyttävyyden tunteita. Parhaimmillaan valo on miellyttävää, tasaista ja optimoitua, sekä säädettävissä eri käyttötarkoituksiin sopiviksi. Aisti- tai liikuntarajoitteisten lasten lastentarhassa valaistuksen avulla voidaan tukea tilojen esteettömyyttä.

Hyvä valaistus säästää energiaa ja ehkäisee väsymystä ja siitä johtuvia ongelmia. Työntekijöiden on helppo työskennellä tiloissa, joissa on helppo liikkua ja hahmottaa ympärillä olevia asioita. Tällaisessa paikassa lastenkin on helppo toimia, liikkua ja kehittyä.

Ulkovalaistuksen suunnitteleminen on myös äärimmäisen tärkeää. Tällöin on kyseessä ennen kaikkea lasten turvallisuus. Varsinkin ulkotilojen aitaus ja portit, kiipeilytelineet ja muut leikkialueet tulee valaista hyvin, jotta ei ole vaaraa tapaturmista. Ulkovalaisulla ei kuitenkaan tulisi luoda ympäristöä häiritsevää valoa tai valosaastetta.

Miten lastentarhaan voidaan luoda hyvä valaistus?

Jotta lastentarhassa olisi mahdollisimman optimaalinen ulko- ja sisävalaistus, kannattaa lastentarhan rakentamis- tai remontoimisvaiheessa ottaa yhteyttä valosuunnittelijaan, joka ymmärtää kehittyvien lasten ja heidän hoitajiensa tarpeet. Riittävää ja laadukasta valaistusta voi olla vaikea luoda, jos ei omaa minkäänlaista kokemusta valosuunnittelusta. Väärin sijoitetut valaisimet tai ikkunoista tuleva päivänvalo voivat aiheuttaa häikäisyä – sitä estetään häikäisysuojatuilla tai epäsuorilla valaisimilla, sekä ikkunoihin laitettavilla kaihtimilla. 

Luminanssi tarkoittaa pintakirkkautta. Tilojen luminanssijakauma vaikuttaa esimerkiksi näkömukavuuteen. Kokenut valaistussuunnittelija osaa ottaa huomioon, ettei lastentarhan sisätiloihin synny liian suuria tai pieniä luminansseja eikä luminanssikontrasteja. Myös valonlähteiden värintoisto-ominaisuuksien on oltava hyvät. Luminanssijakauman ja värintoisto-ominaisuuksien puolesta hyvä ja säädettävissä oleva valaistus tasaa päivänvalon vaihteluita ja helpottaa esimerkiksi tasoerojen havaitsemista. Pimeitä nurkkia tai kulkuväylillä olevia liian pimeitä (tai liian valaistuja kohtia) tulee välttää, eli valaistuksen on oltava kaikkialla yhtä tasaista.

Mitä enemmän päivänvaloa voidaan hyödyntää, sitä enemmän energiaa voidaan säästää. Nykyaikaiset LED-lamput ovat kuitenkin erittäin energiatehokkaita, minkä lisäksi ne ovat kuumenemattomia ja paloturvallisia.

Erilaisiin tiloihin tarvitaan erilaista valoa

Lastentarhan valaistusta suunnitellessa otetaan huomioon eri tilat ja niiden erityisvaatimukset. Lukutilat, työskentelytilat ja askartelutilat ovat tiloja, joissa tarvitaan paljon valoa. Salitila saattaa olla varsinainen monitoimitila, siksi sen valaistuksen on hyvin tärkeää olla säädettävissä. Salitiloissa saatetaan juosta, leikkiä ja telmiä – ja hetken päästä rauhoittua päiväunihetkeä varten. Päiväunia varten saattaa olla myös oma lepohuone. Lämminsävyinen valo auttaa rauhoittumaan ja nukahtamaan. Ruokailutiloissa tarvitaan hyvää yleisvalaistusta. Kohdevalaisimia ei kannattane asentaa, sillä pöytiä tavataan siirtää usein.

Päivänvalo on parasta valoa, mitä lapsi voi saada. On tutkittu, että päivänvalossa kasvaneet lapset esimerkiksi tarvitsevat harvemmin silmälaseja. Päivänvalosta on kuitenkin pulaa pohjoisessa. Silloin kun valoa on saatavilla, sen saaminen sisätiloihin onnistuu kattoikkunoista usein tehokkaammin kuin seinäikkunoista. Luonnonvalon on havaittu parantavan mielialaa, edistävän terveyttä ja parantavan jopa tuottavuutta.